POLITICA DE QUALITAT D’EMPRESA
MINERVA PACKAGING & PRINT, S.A.

Actualment cap organització pot subsistir sense tenir en compte les necessitats i expectatives dels clients. Per complir amb aquest objectiu cal marcar-se i complir amb objectius ambiciosos. A MINERVA, la satisfacció dels clients és un punt fonamental del nostre negoci i una de les nostres principals preocupacions.

La Direcció de l’empresa ens hem compromès a establir i complir un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la norma UNE EN-ISO 9001:2015 i en l'estàndard de Cadena de Custòdia FSC-STD-40-004.v3-1.

El Sistema de Gestió de Qualitat té com a compromís el garantir la màxima rendibilitat de la nostra empresa, proporcionant als nostres clients serveis, treballs i materials de la màxima qualitat, obtenint així la seva plena satisfacció, tot complint amb els requisits aplicables.

A aquest compromís s'afegeix el d'implantar i mantenir els requisits de Cadena de Custòdia FSC® per promoure el consum de paper procedent de fonts responsables, com la recuperació post-consum i promocionar l'ús sostenible de tots els recursos, contribuint a reduir l'explotació intensiva dels boscos.

Aquesta política de qualitat d'empresa es va a fixar a tots els nivells i en totes les seccions i departaments de la companyia, comprometent-nos a la millora contínua del nostre procés productiu i del sistema de gestió, i aconseguir la millor capacitació possible dels nostres tècnics i empleats.

En compliment dels requisits laborals fonamentals de FSC® de Minerva es reitera en la no utilització de ma d’obra infantil, eliminació de tota forma de treball forçós i obligatori, assegurar la no discriminació en el treballador i la ocupació i respecte a la llibertat sindical i dret efectiu de negociació col·lectiva.

Som conscients de les circumstàncies canviants que es produeixen en el nostre sector i de la necessitat de millorar aconseguint noves metes, per la qual cosa ens comprometem a marcar periòdicament objectius per tal que l'empresa avanci amb l'eficàcia i agilitat que l'entorn ens exigeix.

Per a l'assoliment dels nostres propòsits és necessari, i així és entès per la Direcció, arribar a un compromís i col·laboració total entre totes les seccions i amb tot el personal que forma part de MINERVA, facilitant la comunicació i implicació de tots, així com transmetent el nostre interès per la competitivitat interna i externa.

DireccióGeneralSabadell,01/03/2024

Al hacer click en "Acepto", estás de acuerdo con el almacenamiento de cookies en tu dispositivo para mejorar la navegación, analizar el uso del sitio web y ayudarnos en nuestro marketing. Puedes ver nuestra Política de Privacidad para más información.